Yangın Sigortasi

Yangın sigortası özel veya ticari amaçla kullanılan her türden bina ve muhteviyatı, kendiliğinden meydana gelen yangın, yıldırım, infilak ile bunlardan kaynaklanan buhar, hararet, duman gibi tehlikelerin neden olduğu fiziki hasarlara karşı teminat altına alan sigortadır.

Ayrıca, meydana gelmiş olan yangını söndürmek, dolayısıyla muhtemel hasarı azaltmak amacıyla, su veya başka bir kimyevi madde ile yapılan müdahalelerin sonucunda ortaya çıkan fiziki hasarlar da, bu sigortanın kapsamına dahildir.

Neler teminata bağlıdır?

Yangın Sigortası yangın, yıldırım ve infilak ile bunların sonucu oluşan buhar, duman ve ısının neden olacağı maddi zararları karşılar.

Yangın Sigortasında Riskin Ölçülmesi

1) Riskin Yapı Tarzı :

- Tam Kagir Binalar ; Dış ve iç duvarları ile tavan ve tabanları beton,taş,tuğla,briket gibi malzeme kullanılarak inşa edilen yapılardır.

- Yığma Kagir Binalar ; Dış duvarları beton,taş,tuğla,briket, taban ve tavanları ahşap,çatıları kiremit,eternit ve çeşitli levhalar ile örtülü yapılardır.

- Diğer ; Tam kagir ve yığma kagir olmayan,ahşap,çatma ve kerpiç gibi yapılardır.

2) Riskin Kullanım Tarzı ve Yerleşimi :

- Sivil Riskler ; İçinde sınai faaliyet yapılmayan ve ticari bir gaye ile kullanılmayan binalardır (meskenler).

- Ticari Riskler; İçinde emtea satılan veya depo edilen veya hizmet verilen yerler ile emek ağırlıklı işletmelerdir (mağazalar,dükkanlar,lokantalar vb.).

- Sınai Riskler; Ham,yarı mamül,mamül ve madde kullanılarak makinalarla üretim yapılan fabrika, imalathane gibi tesislerdir.